CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DCONS

SƠ LƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, CẤU TRÚC VÀ MỤC TIÊU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Trong 2 ngày 06/06/2019 (Khu vực miền Bắc) và ngày 08/06/2019 (Khu vực miền Nam), đã diễn ra buổi hội thảo “Sơ lược 6 tháng đầu năm; cấu trúc và mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019” dưới sự dẫn dắt của Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đạo.

Buổi Hội thảo “Sơ lược 6 tháng đầu năm; cấu trúc và mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019”

Buổi Hội thảo với sự hiện diện của đốc ông Nguyễn Xuân Đạo – Tổng Giám đốc Công ty, Ban Lãnh Đạo (BLĐ) Công ty, gồm có: anh Trần Văn Đông (Giám đốc dự án Khối Xây lắp), anh Đặng Duy Hán Thoại (Giám đốc dự án Khối Xây lắp), anh Phan Quốc Cường (T.Phòng Quản lí Kỹ thuật), anh Hồ Minh Tuyên (T.Phòng Kinh tế - Đấu thầu), chị Hồ Thị Tuyết (T.Phòng Hành chính Tổng hợp); Đại diện Công ty An Gia Minh là anh Trần Công Minh (GĐ Nhà máy AGM), anh Trần Quang Đại (T.Phòng Kinh Doanh – Đấu Thầu), cùng toàn thể CBNV công ty Dcons.

Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo Dcons tham gia Hội thảo khu vực miền Nam

Mở đầu buổi Hội thảo, một bữa tiệc nhỏ mừng Sinh nhật CBNV quý I, II/2019 được diễn ra thay cho lời chúc tốt đẹp của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo tới từng CBNV; đó cũng là một lời cảm ơn sâu sắc dành cho mỗi thành viên trong “đại gia đình” DCONS đã đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty trong thời gian vừa qua.

Tổng giám đốc chia vui với CBNV có sinh nhật trong quý I, II/2019

Tiếp nối Buổi tiệc sinh nhật ấm cúng, chương trình hội thảo được mở đầu với nội dung “Sơ lược 6 tháng đầu năm 2019”. Đại diện các phòng ban đã nghiêm túc nhìn lại kết quả đạt được cũng như là những thiếu sót, khó khăn, vướng mắc trước BLĐ Công ty trong hoạt động 6 tháng đã qua.

Anh Trần Văn Đông (Giám đốc Dự án) đại diện CBNV sơ lược 6 tháng đầu năm

Anh Phan Quốc Cường (T.Phòng Quản lý Kỹ thuật) sơ lược 6 tháng đầu năm của phòng

Anh Hồ Minh Tuyên (T.Kinh tế - Đấu thầu) sơ lược 6 tháng đầu năm của phòng

Tại chương trình Hội thảo, TGĐ đánh giá cao sự nghiêm túc từ các Khối/Phòng/Ban trong việc nhìn nhận lại tình hình thực tế; đồng thời có những phân tích sâu sát về thuận lợi, khó khăn Công ty trong 06 tháng đầu năm.

Anh Nguyễn Thành Tài (Chỉ huy trưởng) đưa ra ý kiến

Từ cơ sở những vấn đề được nêu ra trong phần “Sơ lược 6 tháng đầu năm 2019”, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đạo đã đưa ra “Cấu trúc và mục tiêu của 6 tháng cuối năm 2019” với những hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp  tới từng Khối/Phòng/Ban  phù hợp với đường hướng mới của Công ty. Đồng thời, nêu rõ cấu trúc, chức năng nhiệm vụ của các Khối/Phòng/Ban theo cơ cấu tổ chức mới như sau:

  • Khối xây lắp:
  • Anh Trần Văn Đông – Giám đốc Dự Án Khối Xây Lắp
  • Anh Đặng Duy Hán Thoại - Giám đốc Dự Án Khối Xây Lắp
  • Khối Quản lý Kỹ thuật:
  • Anh Phan Quốc Cường – Tp. Quản Lý Kỹ thuật
  • Khối Kinh tế:
  • Anh Hồ Minh Tuyên – Tp. Kinh tế Đấu thầu
  • Khối Hành chính Tổng hợp:
  • Chị Hồ Thị Tuyết – Tp. Hành chính Tổng hợp

Cùng các Phòng/Ban chuyên môn khác: Phòng Tài chính Kế toán, Ban An toàn lao động cũng được làm rõ.

Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đạo chỉ đạo trực tiếp từng phòng ban

Đại diện các phòng ban đưa ra các mục tiêu, chiến lược đồng thời cam kết sẽ đạt được các mục tiêu Tổng giám chỉ đạo trong thời gian sắp tới.

Chị Hồ Thị Tuyết (T.Phòng HCNS) đưa ra lời cam kết với Tổng giám đốc

Anh Nguyễn Văn Quang (CHT Kingdom 101) đưa ra lời cam kết với Tổng giám đốc

Chương trình Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp, với quyết tâm nỗ lực hết mình, lòng khát khao khẳng định giá trí bản thân từ mỗi CBNV; với  một đường hướng sáng suốt từ TGĐ, BLĐ Công ty trong thời gian đến là tiền đề cho một “DCONS” ngày càng vững bước.

Lời cam kết toàn CBNV cho Tổng giám đốc

Một số hình ảnh của Buổi hội thảo:

 

 

 

 

 

1140 views