CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DCONS

Nhà máy sợi màu Brotex

luthai
 

Chủ đầu tư: Công ty Brotex (Trung Quốc)                                                                                

Vị trí: Khu công nghiệp Phước Đông – Tây Ninh                                                                     

Loại hình: Công nghiệp

Quy mô: 36ha                                                                                                                           

 Thời gian thi công: Năm 2015

2540 views