CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DCONS

Dự án Tây Hồ View

tayho-view1
 

Tên dự án: Tây Hồ View
Vị trí: 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty  TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View 
Hạng mục Dcons thi công: Kết cấu phần thân và xây trát khối 4A, 4B1519 views