CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DCONS
  • 7.dcons-ky-niem-6-nam

    LỄ KỶ NIỆM 06 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (20/10/2015 – 20/10/2021)

    Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2021,tại Văn Phòng Chính Công ty TNHH Xây Dựng Dcons đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 06 năm ngày thành lập Công ty (20/10/2015 – 20/10/2021) cùng với sự tham gia của các Ban chỉ huy công trường, nhà máy, nhà xưởng bằng hệ thống họp trực tuyến trong hoàn cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.